انجام تایپ تست هادی پر ظرفیت ACSS/LARK/AW در آزمایشگاه بین المللی ویکی

 در سایه الطاف ایزد یکتا و با تلاش و مساعی شبانه روزی همکاران صدیق و زحمت کش  این شرکت ، تایپ تست هادی پر ظرفیت ACSS/LARK/AW در آزمایشگاه بین المللی ویکی در کشور مجارستان و با حضور و نظارت نمایندگان شرکت مهندسین دانشمند و برق منطقه ای فارس با موفقیت کامل انجام پذیرفت .

 در سایه الطاف ایزد یکتا و با تلاش و مساعی شبانه روزی همکاران صدیق و زحمت کش  این شرکت ، تایپ تست هادی پر ظرفیت ACSS/LARK/AW در آزمایشگاه بین المللی ویکی در کشور مجارستان و با حضور و نظارت نمایندگان شرکت مهندسین دانشمند و برق منطقه ای فارس با موفقیت کامل انجام پذیرفت .

یک‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۹۸۰ بازدید

انجام تایپ تست هادی پر ظرفیت ACSS/LARK/AW در آزمایشگاه بین المللی ویکی

افزوده شدن برگ زرینی دیگر بر افتخارات شرکت سیم نور یزدان

در سایه الطاف ایزد یکتا و با تلاش و مساعی شبانه روزی همکاران صدیق و زحمت کش این شرکت ، تایپ تست هادی پر ظرفیت ACSS/LARK/AW در آزمایشگاه بین المللی ویکی در کشور مجارستان و با حضور و نظارت نمایندگان شرکت مهندسین دانشمند و برق منطقه ای فارس با موفقیت کامل انجام پذیرفت .

شایان ذکر است که تست اتصال کوتاه هادی مذکور با دمای اولیه ۱۵۰ درجه سانتیگراد با رعایت حدود استاندارد مربوطه برای اولین بار در ایران با موفقیت کامل به انجام رسید.
شرکت سیم نور یزدان از رهنمود ها ،حمایت ها و همراهی مدیران و مشاوران محترم پروژه در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی کمال تشکر و قدردانی را دارد.
دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image