شبکه برق جهان اسلام راه‌اندازی شد

به گزارش مهر، پس از توافق اولیه چهار کشور اسلامی به منظور ساخت خط لوله یکهزار و کیلومتری گاز اسلامی، شب گذشته مقامات تهران- دمشق زمینه ساخت بزرگترین شبکه برق جهان اسلام را همفراهم کرده اند.

به گزارش مهر، پس از توافق اولیه چهار کشور اسلامی به منظور ساخت خط لوله یکهزار و کیلومتری گاز اسلامی، شب گذشته مقامات تهران- دمشق زمینه ساخت بزرگترین شبکه برق جهان اسلام را همفراهم کرده اند.

یک‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۹۵۱ بازدید

شبکه برق جهان اسلام راه‌اندازی شد

به گزارش مهر، پس از توافق اولیه چهار کشور اسلامی به منظور ساخت خط لوله یکهزار و کیلومتری گاز اسلامی، شب گذشته مقامات تهران- دمشق زمینه ساخت بزرگترین شبکه برق جهان اسلام را همفراهم کرده اند.

از این رو از هفته آینده دور جدید مذاکرات برقی ایران، عراق، سوریه و لبنان به منظور ایجاد شبکه برقی بین چهار کشور آغاز می شود که در صورت توافق نهایی امکان مبادله روزانه حدود یکهزار و 600 مگاوات برق بین این چهار کشور اسلامی فراهم می شود.

در حال حاضر ایران با راه اندازی خط انتقال کرخه- العماره از ظرفیت صادرات روزانه یکهزار مگاوات برق به عراق برخوردار است که با راه اندازی شبکه مشترک روزانه 500 مگاوات برق به سوریه و حدود یکصد مگاوات برق به لنان صادر خواهد کرد

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image