راه اندازی ایستگاه sag - tension برای اولین بار در کشور با نظارت مشاوران محترم صنعت برق

با سرمایه گزاری شرکت سیم نور یزدان و دانش فنی پرسنل محترم و نظارت مشاوران محترم صنعت برق کشورمان  ایستگاه تست sag-tension جهت انجام آزمون های نوعی فلش - کشش و جریان - دما سیم های آلومینومی راه اندازی گردید . شایان ذکر است تست های مذکور پیش از این در خارج از کشور به انجام می رسید .

با سرمایه گزاری شرکت سیم نور یزدان و دانش فنی پرسنل محترم و نظارت مشاوران محترم صنعت برق کشورمان  ایستگاه تست sag-tension جهت انجام آزمون های نوعی فلش - کشش و جریان - دما سیم های آلومینومی راه اندازی گردید . شایان ذکر است تست های مذکور پیش از این در خارج از کشور به انجام می رسید .

یک‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۹۹۳ بازدید

راه اندازی ایستگاه sag - tension برای اولین بار در کشور با نظارت مشاوران محترم صنعت برق

با سرمایه گزاری شرکت سیم نور یزدان و دانش فنی پرسنل محترم و نظارت مشاوران محترم صنعت برق کشورمان ایستگاه تست sag-tension جهت انجام آزمون های نوعی فلش - کشش و جریان - دما سیم های آلومینومی راه اندازی گردید . شایان ذکر است تست های مذکور پیش از این در خارج از کشور به انجام می رسید .

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image