مشارکت در راه اندازی سایت تست stress-strain در محل آزمایشگاه مرجع پژو هشگاه نیرو

ضمن تشکر از پیگیری و حمایت مدیران دلسوز آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو با سرمایه گزاری شرکت سیم و نور یزدان تست stress - strain که پیش از این در خارج از کشور به انجام می رسید راه اندازی گردید همچنین تا کنون  بیش از 10 تست موفق با نظارت نمایندگان محترم کارفرمایان و مشاوران صنعت برق جهت تولیدات این شرکت با موفقیت به انجام رسید.

ضمن تشکر از پیگیری و حمایت مدیران دلسوز آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو با سرمایه گزاری شرکت سیم و نور یزدان تست stress - strain که پیش از این در خارج از کشور به انجام می رسید راه اندازی گردید همچنین تا کنون  بیش از 10 تست موفق با نظارت نمایندگان محترم کارفرمایان و مشاوران صنعت برق جهت تولیدات این شرکت با موفقیت به انجام رسید.

یک‌شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۸۹۳ بازدید

مشارکت در راه اندازی سایت تست stress-strain در محل آزمایشگاه مرجع پژو هشگاه نیرو

ضمن تشکر از پیگیری و حمایت مدیران دلسوز آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو با سرمایه گزاری شرکت سیم و نور یزدان تست stress - strain که پیش از این در خارج از کشور به انجام می رسید راه اندازی گردید همچنین تا کنون بیش از 10 تست موفق با نظارت نمایندگان محترم کارفرمایان و مشاوران صنعت برق جهت تولیدات این شرکت با موفقیت به انجام رسید.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image