ایجاد کنسرسیوم شرکت سیم نور یزدان با مشارکت شرکت نصب نیرو(گروه مپنا)

جهت توسعه بازاربرون مرزی در خارج از کشور،شرکت سیم نور یزدان با مشارکت شرکتهای عرصه هوشمند پاسارگاد وشرکت نصب نیرو(گروه مپنا)وچند شرکت در زمینه انتقال نیرو اقدام به ایجاد کنسرسیوم نمودند.

جهت توسعه بازاربرون مرزی در خارج از کشور،شرکت سیم نور یزدان با مشارکت شرکتهای عرصه هوشمند پاسارگاد وشرکت نصب نیرو(گروه مپنا)وچند شرکت در زمینه انتقال نیرو اقدام به ایجاد کنسرسیوم نمودند.

یک‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۸۶۲ بازدید

ایجاد کنسرسیوم شرکت سیم نور یزدان با مشارکت شرکت نصب نیرو(گروه مپنا)

جهت توسعه بازاربرون مرزی در خارج از کشور،شرکت سیم نور یزدان با مشارکت شرکتهای عرصه هوشمند پاسارگاد وشرکت نصب نیرو(گروه مپنا)وچند شرکت در زمینه انتقال نیرو اقدام به ایجاد کنسرسیوم نمودند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image