سیم های آلومینیومی پر ظرفیت با سطح مقطع ذوزنقه ای (ACSS/TW)

سیم نور یزدان فیبر نوری OPGW

تولید سیم های هوایی پر ظرفیت

هادي پرظرفيت ACSS/TW


ساختار:

این هادی دارای مغزی فولادی می باشد که توسط دو، سه و یا چهار لایه سیم آلومینیومی ذوزنقه ای شکل 19 – H 1350 احاطه شده است. مغزی فولادی نیز دارای کابل های رشته ای دارای 1، 3، 7، 19 سیم و یا بیشتر می باشد.

خواص:

این هادی شبیه ACSR ولي دارای خواص بهتر می باشد، در دمای 200 درجه سانتیگراد بدون آسیب دیدگی و خرابی می تواند کار کند. در کاهش ورود یخ و باد به داخل هادی موثر می باشد.

کاربرد:

این هادی در خطوط فشار قوی انتقال و توزیع نیرو کاربرد دارد.

این هادی دارای دو نوع طراحی می باشند:

دارای سطح مقطع برابر با هادی معمولی که سبب می شود قطر نهایی هادی کاهش یابد و همچنین از ورود باد و یخ به داخل فضای هادی جلوگیری می کند.

دارای قطر برابر با هادی معمولی می باشد که این طراحی سبب می شود که سطح مقطع آلومینیوم بالای 20% افزایش یابد که در واقع موجب افزایش ظرفیت جریان عبوری خواهد شد.

در قطر برابر در مقایسه با حالت استاندارد سرعت جریان بیشتر می باشد.

استفاده از سیم های نسل جدید راه حلی برای:

افزایش تقاضای برق

فرسودگی شبکه توزیع

افزایش تعداد خطوط

از دست رفتن توان الکتریکی

مشکل دسترسی به مسیرهای عبوری برق

افزایش نگرانی های محیط زیست

مزاياي كلي در يك نگاه

افزایش ظرفیت

بهبود قابلیت اطمینان

بهبود در سیستم امنیتی

محدود شدن شکم زدگی

افزایش در امپسیته

هدایت الکتریکی بالاتر

نمایان شدن خواص Self – Damping

در دمای 200 درجه سانتیگراد بدون آسیب دیدگی و خرابی می تواند کار کند.

در کاهش ورود یخ و باد به داخل هادی موثر می باشد.

قابليت پوشش دهي (افزايش ايمني)

كاهش اتلاف انرژي

اتلاف انرژي

میزان اتلاف انرژی از فرمول RI2 (مجذور شدت جریان ضربدر مقاومت الکتریکی) تبعیت می کند.

I: شدت جريان الكتريكي عبوري از كابل است. (متغير)

R: مقاومت الكتريكي كابل

(R=ρ×l/A)

مقاومت وي‍ژه: ρ

l: طول كابل

A: سطح مقطع كابل

اتلاف انرژي = ρ × l/A × I2

با توجه به فرمولهاي بالا مشاهده مي شود كه سطح مقطع كابل رابطه عكس با ميزان اتلاف انرژي دارد، به اين صورت كه افزايش سطح مقطع موجب كاهش تلفات انرژي مي شود و بالعكس.

سطح مقطع كابل:

مشاهده مي شود فضاهاي خالي در نوع TW نسبت به كابل هاي معمولي كمتر است، اين امر سبب متمايز كردن نوع TW نسبت به كابل هاي معمولي مي شود.

علاوه بر آن متراكم تر بودن TW باعث بيشتر بودن سطح مقطع آن مي شود. با بزرگ تر شدن A (سطح مقطع) با توجه به فرمول اتلاف انرژي، ميزان اتلاف كاهش مي يابد.

در نتيجه در كابل هايي با قطر برابر، نوع TW به دليل داشتن سطح مقطع بيشتر داراي اتلاف انرژي كمتر است.

مقايسه اتلاف انرژي كابل ها با قطر هاي يكسان در جريان و دماي عملياتي يكسان:

قطر (D) (in)

سطح مقطع (A) (in2)

اتلاف انرژي

RI2 = ρ × l/A × I2

كرلو

1.246

0.9169

ρ × l(1.1) × I2

TW يوكن

1.245

1.0925

ρ × l(0.9) × I2

لينكس

0.77

0.3506

ρ × l(2.85) × I2

TW فليكر

0.77

0.423

ρ × l(2.36) × I2

هاوك

0.86

0.4357

ρ × l(2.3) × I2

TW داو

0.85

0.5083

ρ × l(1.97) × I2

اسكواب

0.96

0.5526

ρ × l(1.8) × I2

TW ترن

0.96

0.6675

ρ × l(1.5) × I2

اسكواب

هاوك

لينكس

كرلو

ACSR

TW ترن

TW داو

TW فليكر

TW يوكن

ACSS/TW

+17%

+14%

+17%

+%18

درصد اتلاف ACSR به ACSS/TW

مشاهده مي شود كه در مقايسه بالا كابل هاي TW داراي اتلاف انرژي
پايين تري هستند.

فهرست محصولات و مشخصات فنی (ACSS/TW)


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image