متن وسط صفحه

شرکت سیم نور یزدان,سیم آلومینیومی,هادیهای هوایی,acsr,سیم نور یزدان,simnoorco,سیم های آلومینیومی آلیاژی,سیم های آلومینیومی پرظرفیت,سیم های فولادی,سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی,فیبر نوری,OPGW

سیم آلومینیومی ، هادیهای هوایی ،acsrشرکت سیم نور یزدان متمرکز بر تحقیق وتوسعه ونوع آوری در صنعت برق وانرژی های پاک بر آن است که بتواند از طریق پژوهشهای بنیادی واجرای آن در راستای کاهش در اتلاف انرژی،کاهش در تلفات ناشی از انتقال ،همینطور تولید وتوسعه انواع هادیهای هوایی نسل جدید با استفاده از تکنولوژی برتر وآخرین استانداردهای نقش مهمّی را ایفا نماید.