تحقیق و توسعه

علم ، فناوری و مهندسی در DNA تیم فنی و مهندسی سیم نور یزدان است.ما با تکیه بر توان علمی و تجربه مرزها را به جلو می رانیم.

علم ، فناوری و مهندسی در DNA تیم فنی و مهندسی سیم نور یزدان است.ما با تکیه بر توان علمی و تجربه مرزها را به جلو می رانیم.

یک‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۹۴۵ بازدید

تحقیق و توسعه

امروزه با توجه به افزايش روزافزون استفاده از انرژي برق در کشور و احداث خطوط جديد انتقال نيرو و همچنين بازسازي خطوط انتقال موجود که باعث افزايش تقاضا در بازار هادي‌هاي هوايي مي‌گردد، لزوم ارتقاء ظرفيت توليدي کشور با استفاده از فناوري‌هاي جديد اجتناب ناپذير مي‌باشد.

در انتقال قدرت الکتريکي ابتدا از هادي‌هاي مسي استفاده مي‌شد، اما هادي‌هاي آلومينيومي به علت ارزان‌تر وسبک‌تر بودن نسبت به هادي‌هاي مسي ، در خطوط هوائي به طور کامل جاي آنها را گرفته‌اند. اولين خط هوايي با هادي آلومينيومي، در حدود 120 سال پيش نصب گرديد. امروزه، استفاده از هادي آلومينيومي در انواع كابل‌ها و خطوط هوايي شبكه‌هاي الكتريكي به طور وسيعي گسترش يافته است. بررسي هادي‌هاي موجود در شبكه‌هاي برق‌رساني كشور نيز نشان مي‌دهد كه در اكثر خطوط انتقال نيرو كشور از هادي‌هاي ACSR با مغزي GS یاAW استفاده شده است، اما در برخي از خطوط انتقال نيرو كشور هادي‌هاي AAAC و ACSS‌ و ACCCنيز بكار گرفته شده است.

شرکت سیم نور یزدان بر این باور است که دانش فنی و توان علمی خود را به نحوی ارتقاء دهد که برای بهسازی و پاسخگویی نیاز و تقاضای مشتریان ، محصولات متنوع و بروزی را ارائه دهد .

مدیریت راهبردی عبارتست از: هنر و علم تدوین، اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف‌های بلند مدت خود دست یابد. مراحل مدیریت راهبردی در برگیرنده سه مرحله میباشد تدوین راهبرد، اجرای راهبردها و ارزیابی راهبردها.

باتوجه به اهميت مديريت فرآيند و نيازهاي استاندارد ISO9001:2015 براي تعريف فرآيندهاي مورداستفاده در شركت ، جهت سنجش عملكرد هر فرآيند معيارهاي مشخصي تعريف شده است كه هدف گذاري آنها و سپس پيگيري جهت اجراي آنها قسمت عمده اي از طرح تجاري شركت را تشكيل مي دهد

در چارچوب هريك از اين اهداف ، اصول مرتبط كيفي ، معيار هاي سنجش و روش هاي كنترلي تعريف مي‌شوند . برنامه ريزي در سطح سازمان به صورت برنامه هاي سالانه و پنج ساله تهيه مي شود . اين برنامه ها تمام مراكز هزينه را به صورت جداگانه مي پوشاند . اين اهداف براي اطمينان از پايداري و بقاي مستمر سازمان مي باشد . جمع آوري داده ها در مورد شرايط و تغييرات در سطح جهاني ، وضعيت رقبا ،تغييرات اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، تغييرات در سياست هاي دولت و مقررات مربوطه ، تغيير در الگوهاي تقاضا و غيره پايه اي جهت هدف گذاري، امكان سنجي و ارزيابي گزينه هاي مختلف سرمايه گذاري مي باشد . هر يك از اين اهداف تعريف شده در سطح سازمان مرتبط با يك يا چند اصل مديريت كيفي مي باشند . اين اصول شامل مشتري گرائي . رهبري . مشاركت كاركنان ، فرآيندگرائي ، نگرش سيستمي ، بهبود مستمر ، واقع گرائي و رابطه با تامين كنندگان مي باشد.

اهداف

  • توانایی تنوع و توسعه محصولات جدید
  • دست یابی به بازار صادرات
  • ارتقاء رضایمندی مشتریان
  • افزایش سهم بازار داخلی

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image