ماموریت

اثر انگشت سیم نور یزدان بر بدنه سیم های هوایی ایران پاک نشدنی است.

اثر انگشت سیم نور یزدان بر بدنه سیم های هوایی ایران پاک نشدنی است.

یک‌شنبه ۳ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۰۶۲ بازدید

ماموریت

توسعه ابزار انرژی چرخشی با افزایش سطح بازدهی و تقلیل آسیب های عملیاتی بر محیط زیست ماموریت سیم نور یزدان است .این واحد تولیدی ماموریت خود را برای ایجاد بستری مناسب، با تبیین ، برنامه ریزی ، هماهنگی ،اجرا و کنترل فعالیت های تحقیقاتی برای رسیدن به بهترین نتایج و راه کارهای علمی در چارچوب فعالیت های شرکت بر عهده دارد و تلاش می کند با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص تحولی در عرصه تولید هادی های نسل جدید و موجود با استفاده از همکاری کلیه مراکز علمی و دانشگاهی و تحقیقاتی موجود ، ایجاد نماید .

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image